Nesodden Folkeopplysningsråd (NFOR) som utgir det lokale annonsetidsskriftet Foreningsnytt, er et felles organ for organisasjoner som driver frivillig kultur-, idretts- og opplysningsarbeid i kommunen. I dag er ca. 30% av Nesoddens 200 forskjellige frivillige organisasjoner medlemmer av NFOR. Gjennom dette medlemskapet får de i tillegg til rabatter på annonser, også flere gratis oppføringer i Foreningsnytt i løpet av året.

Facebook vil også bli en naturlig arena for virksomheten. Nesodden er den kommunen i Norge, som målt etter innbyggerantallet (18000), har flest frivillige lag og foreninger! Nesodden Folkeopplysningsråd er, så vidt vi kjenner til, det eneste Folkeopplysningsrådet som fortsatt eksisterer, – etablert allerede i 1950. I årene etter siste verdenskrig hadde nesten alle landets mer enn 400 kommuner egne fokeopplysningsråd.

Vårt mål er at alle frivillige lag og foreninger på Nesodden skal bli medlemmer av NFOR, for å bidra til at Nesoddens store frivillige virksomhet fortsatt skal være en viktig faktor for å gjøre Nesodden til et godt sted å bo, ikke minst for barn og unge. Flesteparten av de frivillige lagene på Nesodden har nemlig barn og unge som medlemmer!

>